Beszámoló a 2021. június 13-án tartott egyesületi közgyűlésről

A korona vírus miatti korlátozások nem tették lehetővé az eredetileg május 8-ra tervezett egyesületi közgyűlés megtartását. Ezért a közgyűlés időpontját június 13-án 11:30 percre hirdettük meg a Csaba-tavi nagyhal fogó verseny eredményhirdetése utáni időpontra. A közgyűlésen a horgászverseny indulóin kívül további 2 fő jelent meg, így 34 fő részvételével tudtuk a közgyűlést megtartani.

A közgyűlésen a szokásos napirendbe tartozó beszámolók elhangzottak, melyeket a megjelentek egyhangúlag elfogadtak. Ismertetésre került a Mérleg, Eredmény levezetés és a Közhasznúsági jelentés is. Ebben szerepelt, hogy az egyesületünk gazdálkodása a 2020 évben megfelelt az egyesület alapszabályaiban megfogalmazott céloknak. Teljesítettük a Közhasznúsági kritérium feltételét is, így ebben az évben is tudjuk fogadni az SZJA 1% felajánlásokat.

A közgyűlés végén a korábbi vezetőség mandátumának lejárta miatt új vezetőséget kellett választani. Mivel Lovas István titkár és Diószegi Gyuláné gazdasági vezetők már nem tudták vállalni az új 5 éves ciklus idejére való megbízatást, így mindenképpen új személyeket is kellett választani a vezetőségbe. Fodor László elnök megköszönte a 10 éves vezetőségi munkájukat, és jó egészséget kívánva 1-1 vásárlási utalványt adott a részükre.

Az új vezetőség tagjaira Szabó Imre tett javaslatot, melyet a tagság egyhangúlag elfogadott.

Így 2021 évtől az alábbi vezetőségi tagok kerültek megválasztásra:

  • Elnök: Fodor László
  • Alelnök: Gura Pál
  • Titkár: Vámos Károly
  • Gazdasági vezető: Tóth László
  • Felügyelő bizottság vezetője: Erdei István
  • Fegyelmi bizottság vezetője: Flender Attila