Beszámoló a 2021. június 13-án tartott egyesületi közgyűlésről

A korona vírus miatti korlátozások nem tették lehetővé az eredetileg május 8-ra tervezett egyesületi közgyűlés megtartását. Ezért a közgyűlés időpontját június 13-án 11:30 percre hirdettük meg a Csaba-tavi nagyhal fogó verseny eredményhirdetése utáni időpontra. A közgyűlésen a horgászverseny indulóin kívül további 2 fő jelent meg, így 34 fő részvételével tudtuk a közgyűlést megtartani.

A közgyűlésen a szokásos napirendbe tartozó beszámolók elhangzottak, melyeket a megjelentek egyhangúlag elfogadtak. Ismertetésre került a Mérleg, Eredmény levezetés és a Közhasznúsági jelentés is. Ebben szerepelt, hogy az egyesületünk gazdálkodása a 2020 évben megfelelt az egyesület alapszabályaiban megfogalmazott céloknak. Teljesítettük a Közhasznúsági kritérium feltételét is, így ebben az évben is tudjuk fogadni az SZJA 1% felajánlásokat.

A közgyűlés végén a korábbi vezetőség mandátumának lejárta miatt új vezetőséget kellett választani. Mivel Lovas István titkár és Diószegi Gyuláné gazdasági vezetők már nem tudták vállalni az új 5 éves ciklus idejére való megbízatást, így mindenképpen új személyeket is kellett választani a vezetőségbe. Fodor László elnök megköszönte a 10 éves vezetőségi munkájukat, és jó egészséget kívánva 1-1 vásárlási utalványt adott a részükre.

Az új vezetőség tagjaira Szabó Imre tett javaslatot, melyet a tagság egyhangúlag elfogadott.

Így 2021 évtől az alábbi vezetőségi tagok kerültek megválasztásra:

 • Elnök: Fodor László
 • Alelnök: Gura Pál
 • Titkár: Vámos Károly
 • Gazdasági vezető: Tóth László
 • Felügyelő bizottság vezetője: Erdei István
 • Fegyelmi bizottság vezetője: Flender Attila

Beszámoló a 2021.06.12-13-án rendezett nagyhalfogó horgászversenyről

A Kner Nyomda Sporthorgász Egyesülete 2021.06.12-én 7:00 órától 13-án 11:00 óráig tartotta szokásos nagyhalfogó versenyét a Csaba-tavon. A versenyre előzetes regisztráció után lehetett jelentkezni, melyre 32 horgász nevezett. Szombati napon az időjárás nyárias arcát mutatta. A halók kapókedve bár nem volt kiemelkedő, de azért több indulónál is szépen szaporodtak a fogások. Az éjszakára jelzett hidegfront és eső menetrend szerűen megérkezett. Azonban most ez nem járt a fogások kedvezőbb alakulásával. Így vasárnap folyamán már kevesebb halfogás történt. Így is a verseny eredménye jó-közepesnek volt mondható. A horgászok többségének sikerült halat fognia. Az első 3 helyezés megállapításánál csak a nemes halakat vettük figyelembe. A további helyezésnél már minden halfajt beszámítottunk.

Eredmények:

 1. Varga Lajos 13450 gr. ponty megfogásával
 2. Gömöri János 12020 gr. ponttyal
 3. Flender Mátyás 10205 gr. ponttyal
 4. Erdei István 12880 gr. vegyes hal fogásával
 5. Pásztor István 9585 gr. vegyes hallal
 6. Vozár György 8050 gr. vegyes hallal

A legnagyobb hal megfogásáért a Marzek Kner Packaging Kft. különdíját Nagy István kapta, egy 4720 gr. ponty fogása által.

A legeredményesebb női versenyző Erdei Istvánné lett 7910 gr. vegyes hallal.

A legeredményesebb gyermek korú horgász Nagy Roland volt 2240 gr. vegyes hallal.

A versenyre 2 napi ebédet az egyesületünk biztosította. 

Nagyhal fogó verseny és egyesületi közgyűlés a Csaba tónál

Nagyhal fogó verseny kiírás

A KNER Nyomda Sporthorgász Egyesülete 2021. június 12-én (szombaton), 7 órától június 13-án (vasárnap) 11 óráig tartja nagyhal fogó horgászversenyét a Csaba tavon. A versenyen való részvétel díját és 2 napi ebédet az egyesületünk biztosítja a résztvevőknek. 

A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyt megelőzően az indulni kívánó horgásztársaknak előzetes regisztrációt kell végezniük május 28-tól június 10-én 16:00 óráig tartó regisztrációs időszakban. A regisztrációhoz 2000 Ft letétet át kell adni egy lezárt borítékban, melyet a Marzek Kner Packaging Kft. recepcióján kell elhelyezni. A borítékon feladóként az indulni kívánó horgász nevét kell feltüntetni, a levél címeként a „Horgászverseny nevezés”-t kell ráírni. Illetve fel kell iratkozni a recepción található regisztrációs listára. A regisztrációs letét személyesen is átadható Fodor László vagy Lovas István egyesületi vezetők részére.
A versenyen megjelenő horgásztársak a letétet a verseny napján visszakapják. Ha valaki azonban elvégezte a regisztrációt, de mégsem jelenik meg a verseny indulásakor, akkor a letétet nem kaphatja vissza. Az ilyen letétet a következő évi versenyeink költségeihez használjuk fel. A verseny előtti gyülekezés a Csaba tó előtti büfénél 6:45-ig lehetséges.

A versenyen az 1-3. helyezést a fogott nemes halak összes súlya alapján állapítjuk meg. A további helyezések megállapításánál már az egyéb halakat is beszámítjuk.  Így a 4-6. helyezett részesül még díjazásban. Külön díjazásban részesül a legnagyobb  súlyú halat fogó horgász. Az új szabályok szerint a versenyen fogott halakból elvinni nem lehet. A Csaba tavi szabályok szerint a fogott halakat a kiemelés után pontymatracon kell elhelyezni, és ott kell a horog szabadítást elvégezni, majd a mérlegelés és esetleges fotózás után vissza kell helyezni a vízbe. Ezért lehetőség szerint mindenki hozzon magával pontymatracot. 

A korona vírus okozta veszélyhelyzet miatt a versenyre való nevezéshez és a versenyen való részvételhez fokozott biztonsági szabályokat kell betartani. A versenyre csak egészséges és tünetmentes horgásztársak jelentkezését várjuk. Oltási igazolvány azonban nem szükséges. A verseny kezdete előtti gyülekezés alatt, valamint a versenyen és ebéd közben, valamit az eredményhirdetés során kérjük a horgásztársakat a 1,5 m-es biztonsági távolság betartására (kivétel családtagok között), illetve a szokásos kézfogások, puszik és a közös használatú poharak mellőzésére. A verseny előtti horgászhelyek kisorsolását nem személyes sorszám húzással, hanem az egyik szervező által végzett sorszám húzással biztosítjuk minden horgász esetén. Ezen szabályok betartásához a szervezők a horgásztársak megértését kérik. Ha valaki már nevezett a versenyre, és átadta a regisztrációs letétet, de a verseny előtt megbetegedne, vagy valamilyen koronavírus tünete lenne, kérjük ne jöjjön a versenyre. Ezt telefonon jelezze a szervezőknek. Ekkor természetesen a regisztrációs letétet a későbbiekben vissza fogja kapni.

A versennyel kapcsolatos további információk kérhetők:
Lovas István, Mobil: +36 30 275 1657
Fodor László, Mobil: +36 30 299 3645

Közgyűlési meghívó

A Kner Nyomda Sporthorgász Egyesülete éves közgyűlését a Csaba tavi nagyhal fogó verseny eredmény hirdetése után, a Matróz bűfé és a Csaba tó közötti füves részen tartja 2021.06.13-án 11:30 órai kezdettel. Erre minden egyesületi tagot szeretettel várunk.

Napirendi pontok:

 1. 2020 évben végzett egyesületi munka beszámolója.
 2. A 2020. évi költségvetési beszámoló.
 3. Közhasznúsági jelentés, mérleg és eredmény levezetés ismertetése, elfogadása
 4. A 2021 évi költségvetési terv ismertetése.
 5. 2021 évi ülés és munkaterv. ismertetése
 6. A Felügyelő Bizottság beszámolója.
 7. A Fegyelmi Bizottság beszámolója.
 8. Egyéb
 9. Új vezetőség választása

Fodor László
Kner SHE elnök

Május 8-ra tervezett közgyűlés elmarad

A korona vírus veszélyhelyzet miatt az április 30-án kiadott szabályok alapján az egyesületi közgyűlések megtartására jelenleg nincs lehetőség. Így a Kner Nyomda Sporthorgász Egyesülete május 8-ra tervezett közgyűlése elmarad. A közgyűlést egy későbbi, jelenleg nem meghatározható időpontban fogjuk megtartani.

Szintén nincs lehetőség jelenleg egyesületi horgászversenyek rendezésére. Így előre láthatólag a május 16-ra a Fás-tóra tervezett finom szerelékes verseny versenyünk szintén elmarad. 

Az egyesületi rendezvények megtartására vonatkozó szabályok változása a jelenlegi ismereteink szerint 5 millió személy beoltása után várható. Így kérjük az egyesületünk tagjait, hogy kísérjék figyelemmel a híradásokban az oltással kapcsolatos számok alakulását és az ezekhez kapcsolódó szabályok változását.

Amennyiben lehetőség lesz az egyesületünk tervezett programjainak megtartására, erre vonatkozóan a tervezhető időpontok előtt legalább 1 héttel tájékoztatást jelentünk meg a honlapunkon, illetve az e-mail címmel rendelkező horgásztársainknak e-mail értesítést is küldünk. 

Fodor László
Kner Nyomda SHE
elnök

 

Horgászokmányok árusítása

Azon horgásztársak részére, akik még nem váltották ki a 2021. évi okmányokat, a következő 3 időpont áll rendelkezésükre az engedély váltására a szokásos módon a Marzek Kner aulájában:

 1. Március 24-én 16:00 – 18:00 között
 2. Április 7-én és 21-én, 16:00 – 18:00 között

A vírusveszély miatti szabályok a horgász engedély váltásnál

Az engedélyek váltásához érkező sporttársak az épületen kívül várakozzanak.
Az aulában illetve a tárgyalóban egyszerre 1 – 1 horgásztárs várakozhat.
Belépni csak maszkban, az ajtó mellett található kézfertőtlenítő használata után lehet.

Lehetőleg mindenki pontosan annyi készpénz készítsen elő, amennyi az okmányok megvásárlásához szükséges. A tárgyalóban található szalagfüggönyt el fogjuk húzni, és inteni fogunk, ha a következő horgász beléphet az aulába.

Fodor László

Változás a Kner Nyomda Sporthorgász Egyesülete 2021. március 10-re hirdetett okmány árusításaival kapcsolatban

A SARS-CoV-2 koronavírus okán elrendelt veszélyhelyzeti intézkedésekre vonatkozóan a MOHOSZ OHSZK részéről új, kötelező érvényű (VIII.) eljárásrendi szabályzat jelent meg. Ennek részeként a 40. pontban az alábbi részletek lettek meghatározva:
a) az ügyintézés csak a szabadidős sporttevékenység gyakorlása legszükségesebb feltételeinek megteremtésére korlátozódjon,
b) az a bejáratnál, vagy a szabadban történjen,
Ezek alapján a március 10-re a Marzek Kner aulájában tervezett horgász okmányok árusításása elmarad. Azonban előre láthatólag a március 24-i és április 7 és 21-ére (16-18 óra között) tervezett okmány árusításokat már a meghirdetett időpontokban, a szokásos módon szeretnénk biztosítani. Így kérünk minden horgásztársat, hogy ezekben az időpontokban jelentkezzenek az okmányok kiváltására.
Azon horgásztársaknak a részére, akik még nem rendelkeznek érvényes okmányokkal, és biztosan szeretnének horgászni március 24-előtt, az alábbi okmány váltási lehetőséget tudjuk biztosítana:
Okmány árusítás helye: Békéscsaba, Borona utca 7/A
Árusítást végző személy: Fodor László
Időpont: 2021. március 10-én, 16:00-17:30 között.
Feltétel: Előzetes telefonon történt egyeztetés a 30 / 299-3645 számon.
A Borona utca 7/A cím megközelítése: Kórház utca (Előre pálya), Vandháti út, Kisegítő iskola utáni 2. utca jobbra. A Borona utca 7/A az 5 és 7-es számú házak közötti leágazásnál található:

Fodor László
Kner SHE elnök

Közgyűlési meghívó és 2021. évi rendezvény terv

A KNER NYOMDA Sporthorgász Egyesülete 2021. május 8-án, szombaton 9:00 órai kezdettel közgyűlést tart a Kornélia Étteremben, Békéscsaba, Baross u. 9-21.

Napirendi pontok:

 1.  2020 évben végzett egyesületi munka beszámolója.
 2. A 2020 évi költségvetési beszámoló és a 2021 évi költségvetési terv ismertetése.
 3. A Felügyelő Bizottság beszámolója.
 4. A Fegyelmi Bizottság beszámolója.
 5. 2021. évi ülés és munkaterv.
 6. Egyéb.
 7. Vezetőség választás
 8. Tombola sorsolás (előtte szünet).

A 2021. évi rendezvénynaptár:

 1. Horgászengedélyek árusítása: KNER Nyomdában szerdai napokon 16- 18 óráig
  Időpontok: február: 24, március: 3, 10, 24, április: 7, 21.
 2. Közgyűlés: május 8-án 9:00 órai kezdettel a Kornélia Étteremben. A megjelentek közt tárgynyereményeket sorsolunk ki.
 3. Finomszerelékes (kishalfogó) verseny és környezetvédelmi nap:
  Fás tó (a tó elején). május 16-án (vasárnap), 7:00- 12:00 óráig. Az elkésők nem nevezhetnek! A versenyen azok indulhatnak, akik regisztrálnak a levél alján jelzett módok valamelyikén. Regisztrációs időszak: 2021.04.26-tól 2021.05.13-án 16:00 óráig.
 4. Nagyhalfogó verseny:                                                                               
  Csaba tó június 12-én 7:00-tól 13-án 11:00 óráig (szombat-vasárnap). A két napos verseny bérleti díját és két napi ebéd étkezés költségeit az egyesület biztosítja. A versenyen azok indulhatnak, akik regisztrálnak a levél alján jelzett módok valamelyikén. Regisztrációs időszak: 2021.05.24-tól 2020.06.10-én 16:00 óráig.
 5. Feeder verseny:
  Fás tó
  (a tó elején). szeptember 12-én (vasárnap), 7:00- 12:00 óráig. Az elkésők nem nevezhetnek! A versenyen azok indulhatnak, akik regisztrálnak a levél alján jelzett módok valamelyikén. Regisztrációs időszak: 2021.08.23-tól 2021.09.09-én 16:00 óráig.
 6. Elnökségi ülés: 2020.12.28.

Felhívjuk tisztelt tagságunk figyelmét, hogy a tagdíjak, az állami jegyek és az engedélyek megvásárlására egyesületünknél az utolsó árusítási napig 2021.04.21-ig van lehetőség.

A tervezett horgászversenyeken azok indulhatnak, akik a versenyt megelőzően regisztrálnak a jelzett időpontok között az alábbi módok valamelyikén:

 1. Az egyesületünk honlapján a versenyhez kapcsolódó hirdetmény regisztrációs felületén. WEBcím: www.knerhorgasz.hu.
 2. Levélben vagy telefonon. Levelezési cím: Lovas István 5600. Békéscsaba, Pásztor u. 55. 2/9. Telefon: 66/739- 951, mobil 30/275-1657,
  vagy Fodor László. 5600. Békéscsaba, Baross út 9-21.Telefon: 66/525-658. Mobil: 30/299-3645.
 3. A Csaba tavi nagyhalfogó versenyen való részvételhez 2000 Ft letétet is át kell adni egy lezárt borítékban, melyet a Marzek Kner Packaging Kft. recepcióján kell elhelyezni. A borítékon feladóként az indulni kívánó horgász nevét kell feltüntetni, a levél címeként a „Horgászverseny nevezés”-t kell ráírni. Illetve fel kell iratkozni a recepción található listára. A regisztrációs letét személyesen is átadható Fodor László vagy Lovas István egyesületi vezetők részére.
  A versenyen megjelenő horgásztársak a letétet a verseny napján visszakapják. Ha valaki azonban elvégezte a regisztrációt, de mégsem jelenik meg a verseny indulásakor, és nem tud nyomós indokkal szolgálni, akkor a letétet nem kaphatja vissza. Az ilyen letétet a következő évi versenyeink költségeihez használjuk fel.

A 2021. évi fogási naplók leadási határideje 2021. február 28. Aki a fogási naplóját az új okmányok megvásárlásáig, de legkésőbb február 28-ig nem adja le, a 2021. évi állami jegyet emelt áron vásárolhatja meg.

Kérjük tagságunkat, hogy a SZJA 1%-val egyesületünket támogatni szíveskedjenek!

Adószámunk: 19977850 1 04

A tagdíj és a horgászokmányok ára az elmúlt évhez képest nem változott.
A közgyűlésen és valamennyi versenyünkön számítunk megjelenésükre!
Amennyiben a közgyűlés határozatképességéhez a meghirdetett 9:00 órai kezdésre a megjelent tagok száma nem elég, akkor a közgyűlést ugyanezen napon 9:30-kor tartjuk meg, amikor a határozatképesség a megjelent tagok a létszámától függetlenül megállapítható.

Ezen tájékoztatóban szereplő tervezett rendezvényeik a koronavírushoz kapcsolódó aktuális szabályok függvényében lesznek megtarthatók. Így kérjük a horgásztársainkat, hogy a rendezvények időpontja előtt pár nappal ellenőrizzék a honlapunkon (www.knerhorgasz.hu.) vagy érdeklődjenek a vezetőség tagjainál telefonon, hogy nincs-e valamilyen változás a rendezvény megtartásával kapcsolatban.

A Kner Nyomda aulájában tartandó horgász engedélyek váltásához az alábbi szabályok betartását kérjük a horgásztársainktól:
Az engedélyek váltásához érkező sporttársak az épületen kívül várakozzanak. Az aulában illetve a tárgyalóban egyszerre 1 – 1 horgásztárs várakozhat. Belépni csak maszkban, az ajtó mellett található kézfertőtlenítő használata után lehet. Lehetőleg mindenki pontosan annyi készpénzt készítsen elő, amennyi az okmányok megvásárlásához szükséges. A tárgyalóban található szalagfüggönyt el fogjuk húzni, és inteni fogunk, ha a következő horgász beléphet az aulába.

Kner SHE Elnökség

Tájékoztató a 2021. évi horgászokmányok árusításával kapcsolatban

Tisztelt horgásztársak!

A korona vírus okozta veszélyhelyzet miatt a 2021. évi horgászokmányok árusítását az egyesületünk csak azt követően tudja elkezdeni, ha a vírus elleni oltásokat az engedélyt árusító személyek megkapják. Ez már remélhetőleg belátható időn belül megtörténhet. Addig azonban az okmány árusításhoz tartozó időpontokat sem tudjuk meghirdetni. Ez ügyben horgásztársaink megértését kérjük.

A 2020. évi engedélyekkel  január 31-ig még lehet horgászni. Ha valaki február 1. után, de az ezévi  meghirdetendő okmány árusítási napok előtt mégis horgászni akar, akkor vegye fel telefonon a kapcsolatot Fodor László elnökkel a 30/299-3645-ös számon.

A 2020. évi fogási naplók leadási határideje 2021.02.28. A leadás történhet a szokásos módon a Marzek Kner Packaging Kft. portaszolgálatánál, vagy az ezévi horgászokmányok váltásakor, ha ez február vége előtt megtörténik. Aki a 2021.02.28 időpontig nem adja le a fogási naplóját, az az új állami jegyét dupla áron válthatja ki. Szintén fontos, hogy a fogási naplóban az összesítések és az összes horgászattal töltött napok is be legyenek jegyezve. Ennek hiányában a szabályok szerint szintén csak dupla áron váltható ki az ezévi állami jegy.

Fodor László
Kner SHE
elnök

Beszámoló a szeptember 12-én rendezett feeder horgászversenyről

A Kner Nyomda Sprorthorgász Egyesülete 2020. szeptember 12-én a Fás-tavon első alkalommal rendezett a tagjai számára szabad stílusú feeder versenyt. A versenyen induló horgászoknak előzetes regisztrációt kellett végezniük a honlapunk versenykiírási bejegyzéséből nyitható linkről, vagy telefonon, az egyesület vezetőségi tagjainál. Az előzetes regisztráción 15 horgásztársunk jelezte részvételi szándékát. Végül a versenyen 14 indulóval kezdődött.A verseny fő szabályaként 1 db feeder vagy picker botot lehetett használni 1 db horoggal, és a kapás észlelését külön kapásjelző nélkül, csak a bot spiccével volt szabad érzékelni. Tesztőleges etetőkosár, előke, és horogméret volt alkalmazható, és az etetőanyag bejuttatására sem alkalmaztunk külön megkötést.

A verseny ideje alatt az időjárás nagyon kellemes volt, bár ezt a pikkelyes halak kevésbé értékelték. Jellemzően a törpeharcsa kapott a legtöbb csalira. Keszeg, kárász vagy pontykapás elvétve történt.

A verseny eredményét a fogott halak összes súlya alapján állapítottuk meg, melybe minden fogott hal beszámítható volt. Az első 6 helyezett került dijjazásra.

Eredmények:

 1. Gura Pál, 5400 gramm hallal.
 2. Varga Zoltán, 4520 gramm hallal.
 3. Kluck Ákos, 4200 gramm hallal
 4. Rucz Gyula, 3740 gramm hallal
 5. Szabó Imre, 3340 gramm hallal.
 6. Flender Mátyás, 2940 gramm hallal.

A verseny után a résztvevők véleményezhették, hogy hasonló versenyt tartsun-e a jövőben is, és szigorítsunk-e valamilyen szabályon. A jelenlévők többsége egyetértett abban, hogy a jövőben is legyen hasonló verseny, és azon is a szabad stílusú, jelenlegi szabályokat alkalmazzuk.

Szabad stílusú Feeder halfogó horgászverseny

A KNER Nyomda Sporthorgász Egyesülete 2020. szeptember 12-én (szombaton), 7 órától 12 óráig tartja szabad stílusú Feeder halfogó horgászversenyét a tagjai részére a Fás tavon.

A versenyen rész venni kívánó horgászok 6:45-ig jelentkezhetnek a Fás-tó Wágner utca oldalán a tó első felében található horgászhelyeken (nem a versenypálya szakaszon).  A versenyzésre 1 db kizárólag rezgő spicces (feeder, picker) bot használható, és a kapás jelzésére kizárólag a bot spicce szolgálhat. Az etetőkosár típusában, az előke hosszában, a horgászzsinór típusában és az etetőanyag bejuttatásának módjában nem szabunk korlátokat. A verseny ideje alatt maximum 8 liter természetes eredetű bekevert etető anyag (a hozzá adott földel és gabona magvakkal együtt), és maximum 2 dl élő csali használható. A versenyen részvevő horgászoknak a fogott halak életben tartására minimum 150 cm hosszúságú keretes haltartóval kell rendelkezniük (drótszák használata tilos), és a fogott halakat kíméletes módon kell elhelyezniük és tárolniuk a haltartójukban, majd a mérlegelés után minden halat vissza kell engedni a vízbe.

A verseny eredményét a fogott halak összes súlya alapján határozzuk meg. Minden fogott hal beszámít az eredménybe, a védelem alatt lévők kivételével. A versenyen az első hat helyezettet fogjuk díjazni.

A versenyen való részvétel feltétele egy előzetes regisztráció 2020.06.24-től 2020.09.10-én 16:00 óráig tartó időszakban az alábbi módok valamelyikén:

 1. Az egyesületünk honlapján az alábbi linkre kattintva, és megadva az indulni kívánó horgász nevét:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrO4cqZD0-qUWcvN5a8RBpltKxRX_cgqKHTaWmTAsduzB1Wg/viewform
 2. Levélben vagy telefonon:
  Lovas István, Mobil.: +36 30 275 1657
  Levelezési cím: Lovas István, 5600 Békéscsaba, Pásztor u. 55 2/9.
  Fodor László, Mobil: +36 30 299 3645 vagy 66/525-658
  Levelezési cím: Fodor László, 5600. Békéscsaba, Baross út 9-21